Databáze produktů ESF slouží k volnému šíření inovativních produktů programů spolufinancovaných z tohoto fondu v České republice. Databáze, vytvořená z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí, nabízí přístup k bezplatnému využití inovativních nástrojů na podporu zaměstnanosti, které byly díky prostředkům z ESF v ČR dosud vyvinuty nebo do ČR přeneseny ze zahraničí. Smyslem této databáze je jejich co největší rozšíření a využití v praxi.

Produkty umístěné v databázi zahrnují širokou škálu nástrojů, od metodik a vzdělávacích programů až po různé softwary a internetové portály. Cílem těchto nástrojů je pomoci lidem, kteří jsou postiženi dlouhodobou nezaměstnaností, byli právě propuštěni či jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Většinou se jedná o osoby nízkokvalifikované, ženy, osoby s různým postižením, etnické minority, sociálně vyloučené skupiny, mládež a starší lidi atd.

Databáze je určena především pro organizace a instituce působící v oblasti zvyšování zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace v ČR. Jakákoliv organizace či instituce (NNO, vzdělávací zařízení, škola, úřad práce i komerční firma) může produkty umístěné v databázi po odsouhlasení podmínek podlicence zdarma převzít a využít při své vlastní práci, např. při přípravě a realizaci nových projektů financovaných z vlastního rozpočtu nebo z prostředků ESF apod.