IS ESF 2014+

  • Upozorňujeme, že od 1. 3. 2018 aplikace IS ESF 2014+ přijímá pouze nejnovější verzi PDF formuláře podpořené osoby projektu s označením 2018.01.
    Tuto verzi je možné získat z veřejného detailu projektu, pokud je zástupcem příjemce zveřejněn odkaz pro stažení. Pro zástupce příjemce je možné využít formuláře nabízeného na záložce Formuláře PO v sekci Dokumenty.

Informační systém ESF 2014+ (IS ESF 2014+) slouží zástupcům příjemců k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu. Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ si můžete stáhnout a připravena je také podrobná nápověda pro uživatele , která je součástí samotné aplikace. Online podpora je zajištěna v klubu ve fóru „TECHNICKÁ PODPORA uživatelům PORTÁLU esfcr.cz a portálových aplikací“.

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP VVV (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) musí být požadavky zaslány formou interní depeše z IS KP14+, a to na adresu podpory - OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická_podpora.

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP PPR prosíme příjemce o kontaktování finančního manažera daného projektu, v době nepřítomnosti je možné obrátit se na tuto emailovou adresu.