Aktivace účtu

Tato funkcionalita slouží k prvotnímu ověření kontaktních osob příjemců projektů převzatých z IS KP14+ a umožňuje jim jako zástupcům příjemců začít spravovat své projekty v IS ESF2014+.
Aktivace zajišťuje přiřazení odpovídajícího oprávnění k uživatelskému účtu. Lze ji provést pro již existující uživatelský účet, případně jej aktivací založit.

Aktivace účtu vyžaduje dva kódy, které jsou automaticky odeslány, při přijetí nového projektu z IS KP14+:

- Ověřovací kód - je zaslán do e-mailové schránky zástupci příjemce projektu.


- Aktivační kód - je zaslán do datové schránky příjemce. Pokud příjemce aktivní datovou schránku nemá, je mu následně předán pracovníkem ŘO interní depeší přes IS KP14+.Pro zahájení aktivace, zadejte aktivační kód a stiskněte 'Ověřit aktivační kód'.