Formulář podpořené osoby projektu


Ověřovací kód

Zadejte kód na obrázku:


Identifikace Projektu


v

Vyplnil/a (uvádí se jen v případě, kdy formulář vyplňuje s účastníkem jiný subjekt či osoba)


Trvalé bydliště

Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.

Podle postavení na trhu práce
Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.V případě souběhu se uvádí převažující charakteristika.






Podle nejvyššího dosaženého vzdělání
Podpořená osoba musí patřit do jedné z vymezených skupin.



Podle typu znevýhodnění**
Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).
** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.
Podle přístupu k bydlení
Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.
Podle sektoru ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní
Vyplňují pouze osoby zaměstnané a OSVČ. Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin. V případě působení v různých sektorech se vybírá ten, který převažuje.
Podle specifikace působení ve veřejném sektoru
Vyplňují pouze osoby působící ve veřejném sektoru. Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.