Formulář podpořené osoby projektu


Ověřovací kód

Zadejte kód na obrázku:


Identifikace Projektu


v

Trvalé bydliště

Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.

Podle postavení na trhu práce
Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.V případě souběhu se uvádí převažující charakteristika.


Podle nejvyššího dosaženého vzdělání
Podpořená osoba musí patřit do jedné z vymezených skupin.Podle typu znevýhodnění**
Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).
** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.
Podle přístupu k bydlení
Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.