Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je komplexní rozvoj lidských zdrojů ČZUB se zaměřením na zavedení inovativních metod do systému řízení LZ a systémový rozvoj odborné kvalifikační úrovně zaměstnanců. Na základě zjištěných potřeb ve vztahu ke strateg. plánu rozvoje ČZUB se vzdělávání soustředí na ty oblasti, kde má vysoká odborná úroveň klíčový význam pro udržení konkurenceschopnosti ČZUB.

Specifické cíle projektu:

1) Zavést inovace do systému řízení a rozvoje LZ a zefektivnit:

  • nábor a adaptační proces zaměstnanců
  • práci s talenty a lidmi na klíč. pozicích
  • propojení kompetencí se systémem rozvoje zam. a motivačním systémem

2)Zajistit odborný profesní růst pracovníků klíčových oblastí:

  • výroba
  • obchod, nákup, marketing
  • vedoucí pracovníci
  • konstrukce a IT technologie
Hlavním cílem projektu je komplexní rozvoj lidských zdrojů ČZUB se zaměřením na zavedení inovativních metod do systému řízení LZ a systémový rozvoj odborné kvalifikační úrovně zaměstnanců.
Realizace projektu je naplánována od 1.6.2013 do 31.5.2015
Počet podpořených osob je 94. Počet úspěšných absolventů kurzů je 136.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu