Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Podstatou projektu je zavedení uceleného a především systematického firemního vzdělávacího programu,kterým bude naplněna plánovaná strategická vize v oblasti osobnostního a profesního rozvoje zaměstnanců.

 

Hlavní cíle projektu charakterizujeme především:

-v posunutí dosavadního firemního vzdělávání na další úroveň, kdy po klasických měkkých dovenostech ve všech zapojených cílových skupinách nastává přesun do odborných technických, programových a ekonomických

kurzů

-v proškolení prvních zaměstnanců na nové pracovní zařazení interního školitele

 

Tento přerod považujeme za začátek moderního vnímání vzdělávacích firemních aktivit, za začátek nových motivačních a stimulačních nástrojů, jež v budoucnu naši zaměstnanci pozitivně uchopí a jež budou vnímat jako svou osobní adaptabilitu na pracovním trhu.

 

Klíčové aktivity:

 

 

KA 01 OBCHOD V MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

 

1.Rádio jako mediální prostředek-2dny

2.Mediální ukazatele-1den

3.Pravidla výroby reklamního spotu-1den

4.Marketing v návaznosti na rozhlasový trh-2dny

5.RádioProjekt-1den

6.Co je rádio?-1den

7.Tvorba prezentace mediálních produktů-2dny

8.Řízení klíčových zákazníků-2dny

9.Tvorba business plánu-2dny

10.Category management-nástroj budoucnosti-2dny

 

KA 02 PROGRAMOVÝ MANAGEMENT

1. Staniční management a strategické řízení vysílání - 2dny

2. Moderace - 2dny

3. Promotion -2dny

4. Content management - řízení obsahu vysílání - 2dny

 KA 03 ODBORNOST MANAŽERŮM

1.Manažerský mentoring-2dny

2.Strategické myšlení-tvorba vize-2dny

3.Řízení interních projektů-2dny

4.Manažerské řízení změn-2dny

5.Leader jako součást týmu-2dny

6.Zákoník práce v praxi-2dny

7.Úvod do controlingu pro manažery neekonomy-1den

8.Kalkulace nákladů v manažerských souvislostech-1den

9.Tvorba strategického finančního plánu-2dny

10.Základy obchodního práva

KA 04 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ

1denní workshop ve stěžejním tématu SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA.

KA 05 HR MANAŽER

1. Pracovně - právní vztahy

2. Profesionální výběr zaměstnanců

3. Tvorba kompetenčních modelů

4. Tvorba a zavedení procesů rozvojových plánů uvnitř firmy

5. Personalista jako interní fasilitátor

6. Proces motivace a odměňování z hlediska personalisty

7. Závěrečná akreditační zkouška

 KA 06 INTERNÍ ŠKOLITEL

1.Metodika výuky dospělých - 2dny

2.Komunikace a prezentace lektora - 2dny

3.Interaktivita a lektorské podklady - 2dny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

PROGRAMOVÍ MANAŽEŘI VEDOUCÍ POBOČEK a REGIONÁLNÍ ŘEDITELÉ MEDIÁLNÍ KONZULTANTI ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENI DO VZDĚLÁVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ HR MANAŽER ZAMĚSTNANCI VE SKUPINĚ "INTERNÍ ŠKOLITEL"