Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Denní centrum Barevný svět, o. p. s. realizuje od 15. března 2013 do 14. ledna 2015 projekt, jehož cílem je prostřednictvím teoretické výuky a praktické přípravy pomoci zdravotně postiženým osobám s integrací na trh práce.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, především s mentálním a kombinovaným, které jsou schopny se, po poskytnutí komplexního vzdělávacího programu a praktické přípravy, v určité míře zapojit do pracovního procesu. Do projektu se zapojí minimálně 18 osob rozdělených do dvou skupin dle schopností pracovního a studijního výkonu.

Projekt se skládá ze souboru navazujících aktivit zaměřených na motivaci a podporu při hledání zaměstnání, kurzu sociálních dovedností a obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu práce. Dále navazuje kurz finanční gramotnosti a praktické přípravy - tréninková dílna, zahrada a kavárna. Po skončení vzdělávacích aktivit a praktického nácviku bude účastníkům projektu hledáno pracovní uplatnění. Po celou dobu realizace je účastníkům poskytováno individuální poradenství prostřednictvím psychologa a dalších členů realizačního týmu. V projektu jsou zakomponovány doprovodná opatření. (hrazené náklady na dopravu a stravné účastníků projektu).

V rámci realizace projektu bude pro mentálně postižené osoby vytvořeno několik nových pracovních míst na částečné úvazky.

Zájemci o účast v projektu se mohou hlásit:

Denním centru Barevný svět, o. p. s., 674 01 Třebíč Okružní 962/13

telefonicky na čísle 724 125 922 724 125  nebo na

email:hostasova.barevnysvet@seznam.cz, jurova.barevnysvet@seznam.cz

Kontaktní osoby: Bc. Alena Hostašová, Nikola Jurová  

 

ne
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu