Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Na základě našich zkušeností, s procesy plánování ve Středočeském kraji a nejenom v něm, jsme se pokusili získat podporu na inovativní projekt. Projekt získal podporu a jeho obsahem je hledat inovativní postupy v oblasti komunitního plánování sociálních služeb.

Konkrétně vznikne odborný tým z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších odborníků, který zpracuje nadregionální doporučení pro Středočeský kraj.  V rámci projektu se zaměříme na služby, které je potřeba řešit v kontextu větších území a jejich cílem je podpora seniorů zůstat v domácím prostředí.

 

Doporučení budou vznikat nejenom odbornou diskuzí, ale budou vycházet z realizovaných kvalitativních analýz.  

integrace CS seniorů (65+) se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení) a jsou závislí na pomoci jiné osoby a osob se zdravotním postižením po celou dobu života (dětství, produktivní věk, stáří) ve vztahu k možnosti trávit svůj život v domácím prostředí. Prostřednictvím koalic zajistit kvalitní a efektivní provázání soc. služeb zaměřených na tyto CS v rámci Středočeského kraje. HLAVNÍ CÍLE: 1.Vytvořit dvě funkční odborné koalice 2.Zpracovat doporučení kraji a obcím ve vazbě k platným strategiím. 3.Podporovat výměnu zkušeností. 4. Zpracovat analýzu současného stavu. SPECIFICKÝ CÍL: -Podpořit partnerství a spolupráci ve SK.
Plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství
- Funkční odborná platforma - Doporučení zaměřené na podporu občanů setrvat v domácím prostředí - Výměna zkušeností - Analýza současného stavu - Vzdělávací workshopy

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- senioři (65+) se sníženou soběstačností - osoby se zdravotním postižením po celou dobu života - pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování - pracovníci/ce a subjekty veřejné správy