Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je školení na zakázkovou programátorskou tvorbu postprocessingu pro specifické kovoobráběcí stroje pro systém Edgecam a pro profilovací, sekací a ohýbací stroje pro systém Radan.NEXNET, a.s. je jediným autorizovaným dodavatelem a držitelem licence, pomocí které lze tento postprocessing generovat pro zákazníky Nexnet, a.s. v České a Slovenské republice.Cílem projektu je naučit zaměstnance realizovat postprocessing ve specifických systémech Edgecam a Radan pro složité, unikátní a atypické stroje v jakémkoliv provozu našich zákazníků.

 
Cílem projektu je naučit zaměstnance realizovat postprocessing ve specifických systémech Edgecam a Radan pro složité, unikátní a atypické stroje v jakémkoliv provozu našich zákazníků. Mezi dílčí cíle projektu patří: - Realizace specifického vzdělávání v odpovídající míře; - Vytvoření motivačního prostředí a využití potenciálů zaměstnanců; - Znalostní podpora zavádění nových technologií.
Realizace projektu byla zahájena v lednu 2014.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt je vzhledem k inovacím a specifickým produktům zaměřen na specifické a odborné vzdělávání pro 10 technických specialistů CAD/CAM.