Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Aktivity projektu jsou cíleny na vytvoření jednotných podmínek pro kvalitní a systematický výkon sociálně-právní ochrany dětí na území statutárního města Ostravy, tvorbu standardů pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a vytvoření předpokladů pro jejich naplnění.

Pro 105 sociálních pracovníků a kurátorů pro mládež, kteří působí v 9 orgánech SPOD na území města Ostravy, bude zajištěno akreditované vzdělávání, skupinové supervize a vytvořen prostor pro  vzájemné setkávání, předávání zkušeností a dobré praxe v rámci odborných workshopů.

 

Podpora standardizace orgánů SPOD ve městě Ostravě včetně úřadů městských obvodů pověřených statutem města k výkonu agendy SPOD a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů SPOD prostřednictvím: 1) profesního akreditovaného vzdělávání 2) supervize 3) tématických workshopů
Projekt nemá partnery.
Projekt nemá mezinárodního partnera.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

105 zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy v souladu se statutem SMO