Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Naše společnost PMS spol. s r.o. je česká je stavební společnost založená v roce 1991. Poskytujeme komplexní služby spojené s investiční výstavbou při realizaci pozemních staveb: zaměřujeme se na výstavbu komerčních objektů, provádění rekonstrukcí, realizaci obytných komplexů a rodinných domů na klíč a stavby průmyslových objektů. V současné době zaměstnáváme 66 pracovníků.

Jedním z našich strategických cílů je konkurenceschopnost a nástrojem k jejímu udržení jsou pro nás právě vzdělaní zaměstnanci a zaměstnanci ochotní dále se pro společnost vzdělávat. Proto směřujeme k vytvoření učící se organizace s podílem interního vzdělávání a se zvláštní pozorností k podpoře zaměstnanců do 25 let a nad 50 let věku.

V rámci projektu se proškolí vybrané skupiny pracovníků formou externích a interních odborných kurzů zaměřených na nejrůznější obnlasti. Také na administrativním a pracovním zajištění projektu se podílí pouze zaměstnanci naší společnosti a to v pozicích Manažer projektu, Finanční manažer a Asistent projektu. Na naplnění cílů jednotlivých klíčových aktivit pak budeme spolupracovat nejen externími, ale i s našimi interními lektory.

Základním cílem našeho projektu je zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí našich zaměstnanců s ohledem na současnou situaci na trhu práce, poptávku po pracovních příležitostech i pokračující ekonomickou krizi. Realizace projektu by měla vést ke zvýšení vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců a tím zvýšit stabilitu a konkurenceschopnost naší společnosti. V rámci projektu budou proškoleny vybrané skupiny pracovníků formou externích a interních odborných kurzů. Cílem je pak zajistit efektivní využití lidských zdrojů a směřování k učící se organizaci s motivací zaměstnanců dále se vzdělávat. Dílčím cílem je také zvýšení systematičnosti vzdělávání tak, aby podporovalo naplňování strategických cílů a vizí společnosti.
Projekt nemá uzavřeno žádné partnerství.
Projekt byl úspěšně zahájen ke dni 1.6.2013.
Projekt nemá vazby na mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří 52 kmenových zaměstnanců naší společnosti PMS, spol. s r.o., jejichž potřeby na poli odborného vzdělávání a klíčových dovedností byly určeny na základě interního šetření, které jsme provedli před zpracováním projektové žádosti. Před začátkem projektu je tak jednoznačně určena cílová skupina, jejíž vzdělávací potřeby jsou shrnuty do plánu vzdělávání v rámci projektu i po jeho ukončení. Cílovou skupinu tvoří tyto skupiny zaměstnanců: - pracovníci vyššího managementu - pracovníci středního managementu - dělníci Projekt podpoří několik osob, které patří do specifických skupin zaměstnanců se ztíženými podmínkami uplatnění se a trhu práce z věkových důvodů. Cílová skupina zahrnuje ženy i muže, i když početní zastoupení žen je výrazně nižší (cca 10%) vzhledem k našemu specifickému zanměření.