Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování odborných dovedností zaměstnanců maloobchodních prodejen v oblasti produktových školení, legislativy, jazykových dovedností a na vzdělávání managementu jako iniciátorů změn v oblasti projektových a procesních řízení a změn souvisejících se zaváděním štíhlé výroby.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, celkem bude podpořeno 87 zaměstnanců a plánovaným výstupem je 473 úspěšných absolventů, kteří po ukončení vzdělávání obdrží doklad o absolvování vzdělávání, který zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Vize projektu: Vědomosti = klíč k úspěchu.

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti rozvojem lidských zdrojů, který bude mít vliv na dobudování vzdělávacího systému ve společnosti a rozšíření a prohloubení odborných znalostí pracovníků maloobchodních prodejen ve všech krajích České republiky.

Projekt počítá s veřejnou podporou de minimis, díky které se rozšíří oblasti plnění společnosti CEWE COLOR (produktová školení).

Projekt přináší inovace v oblasti dokončení návrhu interních předpisů pro vzdělávací systém společnosti a v oblasti hodnocení zaměstnanců, které bude realizováno více systémově a periodicky a dále v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v podniku.

?Udržitelnost projektu bude zajištěna kontinuálním pokračováním ve vzdělávání, které bude probíhat s výraznějším zastoupením lektorů interních.

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti rozvojem lidských zdrojů, který bude mít vliv na dobudování vzdělávacího systému ve společnosti a rozšíření a prohloubení odborných znalostí pracovníků maloobchodních prodejen ve všech krajích České republiky. Dílčím cílem projektu je dobudování vzdělávacího systému společnosti CEWE COLOR a zvýšení efektivity hodnocení vzdělávání zavedením systematického periodického hodnocení zaměstnanců.
Projekt nemá partnery.
Realizace projektu byla zahájena 1.4.2013 a potrvá do 31.3.2015. Projekt bude řídit realizační tým, který se skládá z Manažera projektu, Koordinátora projektu, Asistenta projektu a Interního lektora produktových školení. Realizační tým bude komplexně zastřešovat organizaci a realizaci projektu dle Desatera OP LZZ. Předpokládaný termín zahájení vzdělávání je 05/2013. Obsahem vzdělávání budou především produktová školení prodavačů a prodavaček, školení managementu v oblasti projektového a procesního řízení, a intenzivní jazykové školení pro management.
Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení odborných dovedností pracovníků v oblasti produktových školení a jejich schopnost uplatnit získané znalosti a dovednosti na co nejširší segment trhu, zefektivnění systému řízení dílčích útvarů společnosti s vlivem na snižování provozních a výrobních nákladů a posílení konkurenceschopnosti společnosti, a efektivní implementace nových produktových strategií na trh.
Projekt nepodporuje mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou prodavači a prodavači z maloobchodních prodejen z celé České republiky, mimo hl. m. Prahy., dále vedoucí prodejen a manažeři prodejen taktéž z těchto lokalit. V rámci projektu bude celkem podpořeno 87 zaměstnanců společnosti CeWe Color, a.s.