Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Hlavní cíl projektu je v souladu s cílem podpory tj. Posílení pracovní integrace 35 osob ohrožených sociálním

vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce.

Navazující měřitelné dílčí cíle:

-realizace komplexního souboru aktivit zaměřených na integraci ohrožené CS na trh práce

-realizace podpůrných služeb (diagnostika, individuální pracovní poradenství aj.)

-zajištění kurzů na zvýšení kvalifikace/rekvalifikace

-aktualizace a vedení databáze VM

-zprostředkování zaměstnání pro CS

-obsazení volných PM

-posouzení efektivnosti, účinku a udržitelnosti projektu

VÝSTUPY:

-35 podpořených osob

-52 úspěšných absolventů kurzů

-9 zprostředkovaných pracovních míst

-obsazení 10 volných PM

-zpráva o efektivitě programu

 

Hlavní cíl projektu je v souladu s cílem podpory tj. Posílení pracovní integrace 35 osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce. Navazující měřitelné dílčí cíle: -realizace komplexního souboru aktivit zaměřených na integraci ohrožené CS na trh práce -realizace podpůrných služeb (diagnostika, individuální pracovní poradenství aj.) -zajištění kurzů na zvýšení kvalifikace/rekvalifikace -aktualizace a vedení databáze VM -zprostředkování zaměstnání pro CS -obsazení volných PM -posouzení efektivnosti, účinku a udržitelnosti projektu
Polytechna Consulting, a.s.
2014 - 01: Přípravná fáze 2014 - 02: Projektové a finanční řízení, monitoring a evaluace projektu 2014 - 03: Práce s cílovou skupinou ve Věznici Jiřice 2015 - 02: Projektové a finanční, monitoring a evaluace projektu 2015 - 03: Práce s cílovou skupinou ve Věznici Jiřice 2015 - 04: Práce s cílovou skupinou po propuštění z Věznice Jiřice včetně jejího zapojení na trh práce
-35 podpořených osob -52 úspěšných absolventů kurzů -9 zprostředkovaných pracovních míst -obsazení 10 volných PM -zpráva o efektivitě programu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody