Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění dalšího odborného růstu a prohloubení kvalifikace 140 zaměstnanců, dosažení potřebných změn v přístupu a inovativním chování zaměstnanců ve firemních procesech po rozsáhlé investici do rozvoje výrobní základny.

Úspěšná realizace projektu tak přispěje svým dílem k naplnění střednědobé strategie firmy.

Projekt zahrnuje mj. odbornou přípravu týmu interních lektorů, kteří budou v převážné míře zajišťovat firemní školící aktivity a to nejen v rámci tohoto projektu, ale i následných dalších školících aktivit mimo tento projekt.

1. Proškolení zaměstnanců z odborných a dlouhodobě přínosných témat moderní edukační formou, zahrnujcí metody výuky, nástroje hodnocení, ověřování znalostí, follow-up apod. 2. Prohloubení kvalifikace jednotlivých zaměstnanců na úrovni odpovídajcí zastávané pozici. 3. Zajištění dostatečných vzdělávacích kapacit v podobě interních lektorů, které se jeví jako nejefektivnější způsob pro realizaci odborného vzdělávání v sofistikovaných výrobních oborech. 4. Dobudování smysluplné databanky firemních znalostí, ze které budou čerpat poznatky pro svoji činnost jednotliví zaměstnanci - současní i budoucí. 5. Postupné naplňování statutu Učící se organizace, se všemi dopady na konkurenceschopnost firmy v turbulentním podnikatelském prostředí.
Projekt byl zahájen v měsíci červnu 2013 a ukončen bude v prosinci 2014.
Výstupem projektu bude 140 proškolených zaměstnanců, 308 absolventů kursů a 8 inovovaných produktů z edukační oblasti.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. Klíčoví zaměstnanci - management + specialisté na rozhodujících pozicích 2. Výkonní technicko-administrativní zaměstnanci na podpůrných pozicích pro chod firmy 3. Výkonní zaměstnanci na dělnických pozicích v oblasti výroby