Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt reaguje na nestabilní stav neziskového sektoru v České republice. Jeho cílem je zvýšení transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce.

 

Aktivity projektu vycházejí jak ze zkušeností žadatele s prací s cílovou skupinou a spolupráce cílové skupiny na přípravě projektu, tak i z konzultací se zahraničním partnerem.

 

Bude realizováno 5 klíčových aktivit. Jedná se o stáž u zahraničního partnera (Ashoka - - Innovators of the Public ve Vídni) a následný přenos a pilotní ověření inovativního nástroje transparentnosti neziskových organizací - Vykazování sociálních norem (Social Reporting Standard - SRS), vytvoření metodiky SRS a mainstreaming inovativního nástroje mezi klíčové aktéry prostřednictvím kampaně a na závěrečném sympozionu.

 

Součástí všech klíčových aktivit bude také proces vyhodnocování ve spolupráci s cílovou skupinou. Cílem tohoto procesu je především navázání úzké spolupráce s cílovou skupinou a pokračování na aktivitách po ukončení projektu. Zahraniční partner přislíbil spolupráci po celou dobu realizace projektu.

 

V průběhu realizace bude podpořeno minimálně 197 osob, proškoleno 30 osob a vznikne partnerství se zahraničním partnerem.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (SocialReporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.
Rakouská Ashoka je registrovaná jako obecně prospěšná společnost s ručením omezeným. Ashoka slouží jako inkubátor - hybná síla inovací v terciálním sektoru - tedy společností, ke kterým se řadí rostoucí odvětví vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. Ashoka je v celosvětovém měřítku přední organizací, která podporuje zakladatelky a zakladatele sociálních podniků, kteří svými inovativními koncepty a kreativitou řeší rizika společenských problémů. Rakouská Ashoka považuje za jeden z účinných inovativních nástrojů transparentnosti neziskových organizací metodiku "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS). Jedná se metodiku pomocí, které se vytváří čitelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Podstata SRS spočívá na vytvoření uceleného obrazu v souvislostech propojení a jednotném vykazování jednotlivých činností organizace pomocí šablony SRS. Inovativní nástroj SRS vyvinula na základě výsledků výzkumu Technická Universita v Mnichově a Hamburku. Za další vývoj a rozvoj nese zodpovědnost konsorcium složené z NNO, investorů (i sociálních), vědců a lékařů. Nástroj SRS přispívá k transparentnosti neziskových organizací. Rakouská Ashoka se stala členem konsorcia, které drží práva na inovativní nástroj a jménem konsorcia SRS má za cíl tento nástroj dále rozvíjet a rozšiřovat standardy, případně je v budoucnosti doplňovat.
Projekt reaguje na nestabilní stav neziskového sektoru v České republice. Jeho cílem je zvýšení transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Aktivity projektu vycházejí jak ze zkušeností žadatele s prací s cílovou skupinou a spolupráce cílové skupiny na přípravě projektu, tak i z konzultací se zahraničním partnerem. Bude realizováno 5 klíčových aktivit. Jedná se o stáž u zahraničního partnera (Ashoka - - Innovators of the Public ve Vídni) a následný přenos a pilotní ověření inovativního nástroje transparentnosti neziskových organizací - Vykazování sociálních norem (Social Reporting Standard - SRS), vytvoření metodiky SRS a mainstreaming inovativního nástroje mezi klíčové aktéry prostřednictvím kampaně a na závěrečném sympozionu. Součástí všech klíčových aktivit bude také proces vyhodnocování ve spolupráci s cílovou skupinou. Cílem tohoto procesu je především navázání úzké spolupráce s cílovou skupinou a pokračování na aktivitách po ukončení projektu. Zahraniční partner přislíbil spolupráci po celou dobu realizace projektu. V průběhu realizace bude podpořeno minimálně 197 osob, proškoleno 30 osob a vznikne partnerství se zahraničním partnerem.
Zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována. Stanovené indikátory: bude podpořeno 197 osob z cílové skupiny/počet podpořených organizací: 1/počet vytvořených partnerství: 1.
Základním cílem zapojení Rakouské Ashoky jako partnera projektu je získání a přenos know-how inovativního nástroje - metodiky "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS) do českého prostředí a vyškolení českých konzultantů/ek v této metodice. Partner projektu se bude podílet na čtyřech z pěti klíčových aktivit v průběhu realizace projektu: KA I: Nejprve poskytne k nastudování podklady know-how inovativního nástroje SRS, následně ve svém sídle ve Vídni proškolí pět osob z realizačního týmu a cílové skupiny a zároveň představí, jak se SRS používá v praxi. Zapojí se i do příprav české metodiky, kdy bude konzultovat prostřednictvím elektronické komunikace. KA II: V rámci této klíčové aktivity vyškolí expert vyslaný partnerskou organizací krajské konzultanty/ky. KA III: Během pilotního ověřování budou zaměstnanci partnera k dispozici radou a pomocí prostřednictvím elektronické komunikace všem, kdo se budou podílet na pilotním ověřování. Posléze také provede revizi adaptace inovativního nástroje SRS do českého prostředí. KA V: V poslední klíčové aktivitě "Mainstreaming - šíření získaného know-how a výstupů projektu mezi klíčové aktéry" vystoupí zástupce partnerské organizace na sympozionu. Ve svém vystoupení se zaměří na zhodnocení přenosu inovativního nástroje SRS, bude sdílet příklady dobré praxe SRS v Rakousku a zúčastní se rovněž diskuse s účastníky a účastnicemi.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Nestátní neziskové organizace.