Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt reaguje na vzrůstající potřebu vzdělávat osoby, které pracují s lidmi s poruchami autistického spektra (PAS) či o ně pečují a potřebují zlepšit své schopnosti a dovednosti při práci s touto v mnoha ohledech velmi specifickou cílovou skupinou, tak aby jí dokázali podpořit při zařazení do společnosti a na trhpráce.

Cílem projektu je nabídnout kvalitní a ucelený systém vzdělávání pracovníkům v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování a pečujícím osobám, jako předpoklad pro kvalitní výkon jejich profese/péče především při podpoře osob s PAS.

Hlavním cílem projektu je formou nabídky vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kteří pracují s lidmi s poruchami autistického spektra (PAS). Díky účasti v projektu bude cílová skupina schopna poskytnout efektivnější a kvalitnější podporu lidem s PAS při zapojení se do společnosti a na trh práce.
Projekt nemá partnera.
Do realizačního týmu projektu jsou zapojeni také dva zahraniční lektoři.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám Osoby pečující o osobu blízkou