Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je analýza stávajícího stavu při oběhu dokumentů a nákupních procesů Úřadu práce. Na základě vyhodnocení stávajících procesů bude vytvořena metodika obsahující posouzení možnosti zefektivnění a optimalizace těchto procesů a agend, které povede ke snížení nákladů. Poté budou pomocí outsourcingu zavedeny SW nástroje pro jednotnou automatizaci těchto procesů. Součástí projektu je vytvoření obsahu pro eLearningové školení pro uživatele SW nástrojů zakončení testem znalostí. Celý proces bude zakončen workshopem.

Cílem projektu je analýza stávajícího stavu při oběhu dokumentů a nákupních procesů Úřadu práce. Na základě vyhodnocení stávajících procesů bude vytvořena metodika obsahující posouzení možnosti zefektivnění a optimalizace těchto procesů a agend, které povede ke snížení nákladů. Poté budou pomocí outsourcingu zavedeny SW nástroje pro jednotnou automatizaci těchto procesů. Součástí projektu je vytvoření obsahu pro eLearningové školení pro uživatele SW nástrojů zakončení testem znalostí. Celý proces bude zakončen workshopem.
nerelevantní
Realizaci výběrového řízení na dodavatele hlavní aktivity projektu. Podána žádost o podstatnou změnu projektu - prodloužení data ukončení projektu. Změněný harmonogram byl schválen. K 31.10.2011 byla podepsána smlouva s dodavatelem - společností YOUR SYSTEM, která neprodleně zahájila práce na klíčové aktivitě č.1.
nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zaměstnanci Úřadu práce