Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Jedná se o projekt technické pomoci (oblast podpory: 6.1 Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ).


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu