Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Realizátorem projektu "Most do budoucnosti" je Fokus – Písek, o.s., které působí v sociální oblasti a má bohaté zkušenosti s integrací osob s duševním onemocněním do běžného života. Účastníci projektu absolvují v první fázi bilančně-motivační aktivity a pracovní diagnostiku. Další fázi představuje kurz zaměřený na využití informačních technologií v praxi a specifické profesní vzdělávání – rekvalifikační kurzy. V následující fázi projektu budou vytvořena pracovní místa a lidé s duševním handicapem budou zaměstnáni na běžném trhu práce. Součástí bude též podpora na pracovišti, asistence při vyhledávání a udržení zaměstnání. V rámci projektu bude účastníkům poskytováno pracovní a psychologické poradenství a podpora v nepříznivých životních situacích a budou se moci scházet v Job klubech a sdílet zde s ostatními své problémy.

Projekt bude probíhat po dobu 19 měsíců od února 2010 do srpna 2011. Do projektu vstoupí minimálně 30 účastníků. Po absolvování bilančně-motivačních aktivit a pracovní diagnostiky bude na základě projeveného zájmu vybráno 15 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami a bude jim nabídnuto vyhledávání zaměstnání nebo budou umístěni na 6 podpořených nových pracovních míst navazujících na vzdělávací aktivity.

 

Cílem projektu je opětovné zařazení lidí s duševním onemocněním do běžného života komunity. Projekt zahrnuje přípravu na pracovní uplatnění, rekvalifikace a následné zaměstnání. Do projektu se souběžně zapojí klienti organizací Fokus - Písek (a jeho pobočky ve Strakonicích), Fokus Tábor a Fokus České Budějovice. Projekt přispívá k integraci lidí s duševním onemocněním, ke zkvalitnění jejich života a překonávání problémů spojených s jejich nemocí. Zájemci projdou postupně různými aktivitami, jejichž cílem je příprava na zaměstnání a následné pracovní uplatnění.
FOKUS Tábor FOKUS České Budějovice
Projekt Most do budoucnosti byl zahájen 1. února 2010. Dosud proběhlo výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu