Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Spol. ContiTrade Services s.r.o. v posledních pěti letech procházela velkými změnami. Její cílem je rozšířit své služby pneuservisu na autoservisní služby, kde z hlediska pracovní náplně dochází k dalším nárokům na odborné znalosti zaměstnanců. Cílem projektu je podpořit odborné vzdělávání zaměstnanců prodejen a servisů sítě BestDrive (dříve Barum), a to zjm. v autoservisních službách a vytvořit trvale udržitelný systém e-learningového vzdělávání pro všechny zaměstnance. Potřebnost projektu vychází z analýzy vzdělávacích potřeb, z provedených hodnotících rozhovorů se zaměstnanci, z mysteryshoppingu a z potřeb managementu.

 

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci 62 prodejen: 62 vedoucích prodejen, 64 prodavačů, 33 obchodních zástupců, 205 servisních mechaniků, 21 přejímacích techniků, 8 interních koučů. 

V rámci projektu bude proškoleno 8 interních koučů pro práci interních lektorů,  vedoucí prodejen, obchodní zástupci a prodavači  budou proškolení v odborném vzdělávání autoservisních služeb a prodejních dovednostech. Servisní mechanici a přejímací technici budou proškoleni ve specializovaných autoservisních službách ( geometrie, brzdové systémy, klimatizace, aj.). V rámci projektu bude zcela nově vytvořen systém E-learningového vzdělávání, které bude sloužit jako podpora znalostí získaných z prezenčních vzdělávání.

 

Na začátku a na konci projektu bude proveden mysteryshopping, kterým budeme sledovat účinnost vzdělávání a využitelnost v praxi získaných znalostí a dovedností.

 

Hl. cílem projektu je podpořit odborné vzděl. zaměstnanců prodejen a servisů sítě BestDrive(dříve Barum) zjm. v autoservis. službách a vytvořit trvale udržitelný systém e-learning. vzdělávání pro všechny zaměstnance. Z hlediska pracovní náplně dochází k mnohem vyšším nárokům na zaměstnance při přechodu z pneuservisu na autoservisy. Projekt navazuje na specif. cíle výzvy: - Rozvoj kvalifikač. úrovně v odborných autoservis. službách a rozvoj kompetencí zaměstnanců v prodejních dovednostech. - Na rozvoj podnikového systému vzděláv. s využitím inovativní formy vzdělávání (e-learningový systém dosud ve firmě nepoužívaný) - Zvýšením odborné způsobilosti zaměstnanců s kontrolou uplatňování získaných znalostí (forma mysteryshoppingu - tajného nákupu) k udržitelnosti prac. míst v 62 prodejnách v ČR

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci 62 prodejen: 62 vedoucích prodejen, 64 prodavačů, 33 obchodních zástupců, 205 servisních mechaniků, 21 přejímacích techniků, 8 interních koučů. V rámci projektu bude proškoleno 8 interních koučů pro práci interních lektorů, vedoucí prodejen, obchodní zástupci a prodavači budou proškolení v odborném vzdělávání autoservisních služeb a prodejních dovednostech. Servisní mechanici a přejímací technici budou proškoleni ve specializovaných autoservisních službách ( geometrie, brzdové systémy, klimatizace, aj.). V rámci projektu bude zcela nově vytvořen systém E-learningového vzdělávání, které bude sloužit jako podpora znalostí získaných z prezenčních vzdělávání.