Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V rámci projektu proběhne vzdělávací program pro pedagogické pracovníky v sociálních službách. V období od prosinec 2014 do září 2015 bude realizován 2x vždy pro skupinu 12ti až 13ti osob.

Program je složen z 10ti jednodenních akreditovaných seminářů:

1. Psychohygiena a pedagogická profese

2. Rodičovská vztahová vazba a poruchy osobnosti

3. Hranice a rituály ve výchově dětí

4. Psychická odolnost

5. Asertivní řešení konfliktů

6. Jak zacházet se stresem

7. Komunikace s rodiči

8. Adaptace na změny

9. Prevence syndromu vyhoření v osobním a pracovním kontextu

10. Komunikace a práce v týmu

Každý seminář je akreditován na 6 hodin. Po každém semináři bude následovat cca 2 hodinová diskuse. Tyto diskuze bývají velmi užitečné a pomáhají účastníků pochopit veškeré nabyté informace a přenést příklady dobré

praxe.

Cílem projektu je přispět k posilování schopností a dovedností osob s mentálním postižením prostřednictvím posílení psychické odolnosti a vyrovnanosti pedagogických pracovníků v sociálních službám, kteří s nimi pracují.
-
V rámci projektu proběhne vzdělávací program pro pedagogické pracovníky v sociálních službách. V období od prosinec 2014 do září 2015 bude realizován 2x vždy pro skupinu 12ti až 13ti osob. Program je složen z 10ti jednodenních akreditovaných seminářů.
Počet podpořených osob - 24 Počet absolventů - 16
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci pracující s dětmi nebo mladými dospělými s mentálním postižením. Jedná se o zaměstnance zařízení, jejichž klienty jsou osoby s mentální retardací, posunem autistického spektra, schizofrenií a poruchami osobnosti, chování, emocí a nálad.