Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projektem "Most k integraci" se bude realizátor projektu snažit o návrat vybraných cílových skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace. Projekt se bude realizovat v Mostě a na Teplicku (převážně v Duchcově).V rámci projektu budou podpořeny dvě rozdílné cílové skupiny. První skupinou budou mladí do 25 let bez kvalifikace - ti budou pocházet z Mostu a druhou skupinou budou klienti nad 50 let s kumulací dalších znevýhodňujících faktorů. Ti budou převážně z Teplicka.Klienti budou do projektu vybíráni mezi současnými klienty Oblastní charity Most dále mezi klienty spolupracujících organizací a také ve spolupráci s úřadem práce.V rámci projektu podpoříme celkem 60 klientů.Po zařazení do projektu projdou klienti krátkou motivační přípravou po které bude následovat u vybraných klientů bilanční diagnostika (30 klientů).40 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Tři kurzy vždy pro deset klientů už jsme na základě poptávky zaměstnavatelů vytipovali - zahradník-florista, obráběč kovu na CNC strojích a pracovník v sociálních službáchnepedagogický pracovník se specializací na děti a mládež. Posledních deset klientů si bude moci na základěbilanční diagnostiky rekvalifikaci vybrat z nabídky vzdělávacích organizací na Mostecku a Teplicku. Předpokládáme, že 75% klientů úspěšně dokončí rekvalifikaci.Při rekvalfikacích a při zaměstnávání bude klientům poskytována podpora formou pracovní asistence. Po úspěšně zvládnuté rekvalifikaci bude pro dvanáct klientů připraveno dotované místo na jeden rok. Tyto místa budou jak u žadatele tak u komerčních firem.Během celé doby realizace budou fungovat dvě poradenské kanceláře v Mostě a v Duchcově, které budou sloužit pro společné i individuální aktivity na podporu klientů zařazených do projektu. V kancelářích budou společně probíhat motivační aktivity a ty i během rekvalifikace a zaměstnávání klientů. Současně budou poradci/asistenti poskytovat klientům služby pracovní asistence.

Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální integraci cílových skupin do společnosti tím, že bude odstraňovat překážky, které znesnadňují jejích rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.
Projekt nemá partnery
Projektem "Most k integraci" se bude realizátor projektu snažit o návrat vybraných cílových skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace. Projekt se bude realizovat v Mostě a na Teplicku (převážně v Duchcově). V rámci projektu budou podpořeny dvě rozdílné cílové skupiny. První skupinou budou mladí do 25 let bez kvalifikace - ti budou pocházet z Mostu a druhou skupinou budou klienti nad 50 let s kumulací dalších znevýhodňujících faktorů. Ti budou převážně z Teplicka. Klienti budou do projektu vybíráni mezi současnými klienty Oblastní charity Most dále mezi klienty spolupracujících organizací a také ve spolupráci s úřadem práce. V rámci projektu podpoříme celkem 60 klientů. Po zařazení do projektu projdou klienti krátkou motivační přípravou po které bude následovat u vybraných klientů bilanční diagnostika (30 klientů). 40 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Tři kurzy vždy pro deset klientů už jsme na základě poptávky zaměstnavatelů vytipovali - zahradník-florista, obráběč kovu na CNC strojích a pracovník v sociálních službáchnepedagogický pracovník se specializací na děti a mládež. Posledních deset klientů si bude moci na základě bilanční diagnostiky rekvalifikaci vybrat z nabídky vzdělávacích organizací na Mostecku a Teplicku. Předpokládáme, že 75% klientů úspěšně dokončí rekvalifikaci. Při rekvalfikacích a při zaměstnávání bude klientům poskytována podpora formou pracovní asistence. Po úspěšně zvládnuté rekvalifikaci bude pro dvanáct klientů připraveno dotované místo na jeden rok. Tyto místa budou jak u žadatele tak u komerčních firem. Během celé doby realizace budou fungovat dvě poradenské kanceláře v Mostě a v Duchcově, které budou sloužit pro společné i individuální aktivity na podporu klientů zařazených do projektu. V kancelářích budou společně probíhat motivační aktivity a ty i během rekvalifikace a zaměstnávání klientů. Současně budou poradci/asistenti poskytovat klientům služby pracovní asistence.
60 klientů získá v průběhu dvou let dovednosti a znalosti nezbytné k uplatnění se na trhu práce, a to prostřednictvím individuálního pracovního poradenství a skupinového i individuálního právního poradenství. U 40 klientů budou eliminovány překážky jejich úspěšného nástupu do zaměstnání prostřednictvím pracovní asistence. 40 klientů vzděláme dle požadavků trhu práce a výsledků bilanční diagnostiky (min. 30 RK úspěšně dokončí). Otevření 2 poradenských kanceláří podpory zaměstnanosti pro klienty z CS. 12 klientů získá dotované pracovní místo na 1 rok. Dalších 5 klientů projektu získá nedotovaná pracovní místa.
Projekt nepředpokládá širší mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Fyzické osoby starší 50 let s kombinací znevýhoídňujících faktorů.