Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Vzhledem ke specializaci zakázky bylo rozhodnuto o rozdělení 18 pracovníků,kteří se na zakázce budou podílet, do 3 skupin podle  stupně jazykových dovedností a zaměření na slovní zásobu : a/ vedoucí pracovníci na zakázce (management a ekonom.oddělení ) kteří budou přímo zodpovědni za kvalitu práce,průběžné financování  a budou zajišťovat 24 měsíců servis strojeb/ programátoři, kteří se budou podílet na naprogramování rovnacího stroje v odběratelském závoděc/ montéři,kteří budou na zakázce pracovat a budou zaškolovat místní pracovníky Vzdělávání navazuje na zkušenosti s výukou v rámci výzvy „Vzdělávejte se“. Doba výuky se z důvodů odbornosti ( výuka a používání nových slovních obratů a terminologie ) zkracuje na 2 vyučovací hodiny v rámci jednoho dne. Výuka je naplánována dlouhodobě, v době od ledna 2012 do října 2012 ( dvakrát týdně v odpoledních hodinách ) ,aby byla průběžně řešena potřeba doplnění odborné terminologie ( na základě kontaktu se zákazníkem,např.při předávání technické dokumentace v NJ ) .Vzdělávání je zaměřeno zejména na doplnění slovní zásoby,omezeně na výuku psaní a gramatiky,protože se předpokládá základní znalost  NJ.

Cílem vzdělávání je doplnit a upevnit slovní zásobu v německém jazyce pro konkrétní zakázku v Německu a omezeně zopakovat a prohloubit základy mluvnice. Výsledkem dlouhodobého kurzu (130 vyučovacího hodin na skupinu ) má být samostatná komunikace v německém jazyce včetně znalosti odborných termínu pro dodávku rovnacího stroje do textilního závodu.
Projekt byl zahájem v lednu 2012 jako dlouhodobé školení v oblasti jazykových dovedností zaměstnanců firmy.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zaměstnanci firmy