Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt "Odborné vzdělávání zaměstnanců LAPP KABEL s.r.o." je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti firmy LAPP KABEL s.r.o. a adaptability našich zaměstnanců (= spolupracovníků) prostřednictvím rozvoje jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílem projektu je naučit naše spolupacovníky:

  • orientovat se prioritně na zákazníka,
  • ctít rodinné hodnoty,
  • orientovat se na inovace,
  • orientovat se na úspěch.

Vzdělávací aktivity v rámci projektu mají charakter obecného odborného vzdělávání. Znalosti a dovednosti získané v rámci projektu jsou uplatnitelné nejen v současné práci účastníků projektu v rámci divizí firmy LAPP KABEL s.r.o. v Otrokovicích a v Holešově.

Do projektu je zapojeno 70 osob, což představuje 349 účastníků kurzů.

Hlavním cílem projektu "Odborné vzdělávání zaměstnanců LAPP KABEL s.r.o." je zvýšit konkurenceschopnost a posílit postavení naší společnosti na českém trhu ovládacích kabelů a současně zvýšit adaptabilitu našich zaměstnanců prostřednictvím rozvoje jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí, a to zejména v oblastech, které tvoří základní pilíře a hodnoty skupiny Lapp. Těmito hodnotami jsou: -orientace na zákazníka, -orientace na úspěch, -rodinné hodnoty, -inovace.
Realizace projektu je naplánována od 1.7.2013 do 30.6.2015.
70 podpořených osob. 1 podpořená organizace. 349 úspěšných absolventů kurzu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu