Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt obsahuje tyto aktivity:

Bilanční diagnostika

 • Určena pro cílovou skupinu evidovaných uchazečů – mladých do 20 resp. 25 let věku.
 • Rozsah 24 hodin.
 • Zařazeno ve 2 skupinách celkem 18 lidí
 • Obsahem: diagnostika potenciálu a kompetencí
 • Jedna skupina Blansko a jedna ve Vyškově

Realizace: okresy Blansko a Vyškov

Poradenský program

Stěžejní produkt pro účastníky programu

 • konzultace, informace k produktům projektu
 • poradenství směřující k podnikání
 • motivace, rekvalifikace
 • trénink přijímacího řízení

Realizace: okresy Blansko a Vyškov

Motivační program Rozsah: 18 hod. Cíl: motivovat, získat do projektu, posílit optimismus Celkem 6 kurzů po 7-8 účastnících, 3x v Blansku 3x ve Vyškově

Rekvalifikační programy:

 • Nespecifická rekvalifikace pro mladé do 20 resp. 25 let
 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Obsluha osobního počítače - AutoCad
 • Čtení a kreslení technické dokumentace
 • Administrativní pracovník  se zaměřením na skladové hospodářství
 • Hospodyně v domácnosti
 • Základy podnikání        
Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem, namotivovat, zrekvalifikovat a průběžně poskytovat poradenství lidem z cílové skupiny. V rámci projektu budou vytvořena 2 nová pracovní místa a zprostředkováno umístění 8 klientů na volná pracovní místa. Nejméně 4 fyzické osoby, které se připravovaly na podnikání, tuto činnost zahájí. Nově vytvořená pracovní místa budou podpořena finančním příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatele. Projekt je koncipován a založen na individuální práci s klienty, má nastaven postupný a logický pohyb klientů po nabídkové škále aktivit až po konkrétní nabídku pracovního místa či zahájení podnikání.
Bez partnerů
Projekt byl zahájen 1.12.2013. Březen 2013 - Nespecifická rekvalifikace a bilanční diagnostika.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Uchazeči/ky o zaměstnání.