Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Obsahem projektu je navození podmínek pro uvedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí  a následnému vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit s tím souvisejících, tj. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.

 

  1. Navýšení počtu pracovníků OSPOD o 2 pracovníky.
  2. Profesní rozvoj stávajících i nově příchozích pracovníků.
  3. Materiální a technické vybavení nově přijatých pracovníků.
Hlavním cílem projektu je navození podmínek pro uvedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a následnému vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit s tím souvisejících, tj. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.
Projekt není realizován ve spolupráci s partnerem.
Projekt nemá mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace