Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění vybraného druhu sociálních služeb v Ústeckém kraji v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na rok 2012-2013 a s plány rozvoje sociálních služeb na místní úrovni.

Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením aodstraňování bariér v přístupu k zaměstnání.Projekt zajistí dostupné služby azylového bydlení a na území celého kraje a podpoří vznik nových nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší v lokalitách,kde tyto služby chybí a jsou na základě informací z obcí potřebné. Specifickým cílem projektu je přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a z trhu práce zajištěním služeb umožňujících samostatné působení jedince ve společnosti prostřednictvím podpory pracovní rehabilitace jako součást komplexní samostatnosti a soběstačnosti osob zdravotně postižených podpořením služeb sociálně terapeutických dílen zvyšující možnost uplatnění osob na trhu práce.

Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání.Projekt zajistí dostupné služby azylového bydlení a na území celého kraje a podpoří vznik nových nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší v lokalitách,kde tyto služby chybí a jsou na základě informací z obcí potřebné. Specifickým cílem projektu je přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a z trhu práce zajištěním služeb umožňujících samostatné působení jedince ve společnosti prostřednictvím podpory pracovní rehabilitace jako součást komplexní samostatnosti a soběstačnosti osob zdravotně postižených podpořením služeb sociálně terapeutických dílen zvyšující možnost uplatnění osob na trhu práce.
Projekt nemá partnera.
V rámci projektu budou vypsána výběrová řízení prostřednictvím veřejných zakázek. Plánovaná podpora sociálních služeb je v období od 1.1.2013 - 31.12.2014.
Projekt není relaizován v rámci mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby bez přístřeší osoby se zdravotním postižením-osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním