Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zaměřuje na proškolení zaměstnanců firmy TEPLO T s.r.o. celkem v 7 oblastech odborného vzdělávání obecného charakteru. Během 18 měsíční realizace projektu bude proškoleno minimálně 22 osob, přičemž se někteří zaměstnanci zúčastní i více kurzů a školení (celkem 61 úspěšných absolventů).

Zaměstnanci budou proškoleni v těchto oblastech odborného vzdělávání obecného charakteru: Školení – ekonomický systém POHODA, Odborná školení obsluhy a údržby tepelných čerpadel, Odborné školení svařování a spojování potrubí, Odborné školení na správu majetku a správu budov, Odborná školení obsluhy a údržby kondenzačních kotlů malých výkonů – BAXI,FERROLII, VIESSMANN, Odborné školení AutoCad a školení interních lektorů.

 

Předkladatel projektu plánuje i po skončení projektu dále věnovat velkou pozornost dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců a využít zkušeností získaných z projektu k vytvoření systémového přístupu v oblasti rozvoje lidských zdrojů společnosti TEPLO T s.r.o. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že společnost vybudovala školicí středisko, které hodlá využít k budoucím školením svých zaměstnanců i po skončení realizace projektu.

Základním cílem projektu je prostřednictvím zavedení systémového nástroje odborného vzdělávání zvýšit kvalifikaci a rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců žadatele. S tímto cílem je pak úzce spojen další rozvoj žadatele jako úspěšného zaměstnavatele, který vytváří další pracovní místa a pro své stávající zaměstnance představuje kvalitní a stabilní zaměstnanecké zázemí. Tohoto cíle bude v rámci realizace dosaženo rozšířením dlouhodobého systémového přístupu ke vzdělávání ve společnosti. Konkrétně bude mít tento rozvojový program za úkol proškolení zaměstnanců v 7 oblastech obecného vzdělávání, tj. vzdělávání, které není uplatnitelné pouze v daném oboru a podniku TEPLO T. Celkem bude proškoleno minimálně 22 osob.
Projekt je určen pro 22 zaměstnanců společnosti TEPLO T s.r.o., kteří budou proškoleni celkem v 7 oblastech odborného vzdělávání obecného charakteru. Někteří zaměstnanci se zúčastní i více kurzů a školení. Doba trvání projektu je 18 měsíců.
Výstupem projektu bude minimálně 61 osvědčení (předpokládá se 90% úspěšnost) o absolvovaných kurzech. Celkem 22 zaměstnanců firmy projde alespoň jedním z plánovaných školení v 7 oblastech odborného vzdělávání.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou zaměstnanci žadatele. Půjde o ty zaměstnance společnosti, u nichž byly na základě plánu personálních potřeb do roku 2014 identifikovány potřeby dalšího odborného vzdělávání a potřeby nárůstu jejich flexibility a adaptability ve vztahu k potřebám společnosti. Předpokládaná struktura zaměstnanců, kteří budou školeni: Mistři 3 Ekonom 3 Účetní 3 Asistentka 1 Vedoucí zakázek (projektanti) 2 Dispečeři 5 Montéři a topiči 5