Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V rámci výše jmenovaného projektu nabídneme poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji možnost dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Vzdělávání je zaměřeno na zvyšování jejich dovedností a znalostí, které jsou nutné pro práci s lidmi s poruchami autistického spektra a mentální retardací. Účastníci získají potřebné schopnosti a osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

Porozumění symptomům PAS je klíčem k dobře nastavené službě, neboť díky porozumění potřebám a způsobu vnímání, vyhodnocování informací lidmi s PAS, může být služba upravena tak, aby uživateli s PAS co nejvíce vyhovovala. Dobře a cíleně poskytovaná služba povede zmírnění neklidu a problémového chování osob, se kterými pracují, tedy osob se zdravotním postižením.

Cílem projektu je naučit poskytovatele sociálních služeb metody, jak přistupovat k lidem se zdravotním postižením (poruchami autistického spektra - PAS a mentální retardací - MR), aby zmírnili jejich neklid a problémové chování. Pomohli jim zvládat projevy postižení tak, aby jejich život a život jejich blízkých byl tímto znevýhodněním co nejméně ovlivněn a snížilo se riziko sociálního vyloučení. Porozumění symptomům PAS je klíčem k dobře nastavené službě, neboť díky porozumění potřebám a způsobu vnímání, vyhodnocování informací lidmi s PAS, může být služba upravena tak, aby uživateli s PAS co nejvíce vyhovovala.
Projekt nemá partnery.
Hlavní aktivitami projektu je realizace Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Jihočeském kraji zaměřené na problematiku práce s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS) potažmo mentální retardací (MR). Kurzy nabízíme 4 a to ve dvou aktivitách – individuální vzdělávání a vzdělávání přímo v zařízeních poskytujících sociální služby. Účastníci získají potřebné nové dovednosti a osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Podmínkou účasti je splnění kvalifikačních požadavků na sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách dle Zákona č. 108/2006 Sb. Projekt je zahájen k 1.9. 2013 a bude ukončen 30.6. 2015. Po celou dobu je možné absolvovat jakýkoli z kurzů po předchozí domluvě. Účast je zdarma.
Zrealizované 4 vzdělávací programy celkem 20 kurzů, během kterých bude vzděláno 126 osob a uděleno 200 certifikátů o absolvování. Těmito kurzy dosáhneme uvedených cílů projektu.
Projekt není realizován s mezinárodní spoluprácí.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách v Jihočeském kraji.