Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučené z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobám blízkým se zdravotním hendikepem a dále přímo osob s tělesným zdravotním postižením či znevýhodněním na trhu práce, a to za použití systémově provázaných aktivit v podobě cílené motivace, pracovní diagnostiky, krátkodobého vzdělávání v oblasti orientace na trhu práce, následných specifických rekvalifikací a vytvoření nových pracovních míst u spolupracujících organizací. Klíčové aktivity projektu směřují k získání či obnovení profesních kompetencí u osob, které zpravidla dlouhodobě pečují o osobu blízkou z důvodu její snížené soběstačnosti (např. zdravotně, mentálně či kombinovaně postižené dítě, dospělý či senior). Může jít také o osoby, které v době vstupu do projektu již o tuto osobu nepečují, ale z důvodu dlouhodobé péče o osobu blízkou jsou v současnosti ohroženi sociálním vyloučením a nemohou nalézt vhodné pracovní uplatnění. Dále se jedná o podporu osob s tělesným zdravotním postižením či znevýhodněním, které jsou rovněž ohroženy sociálním vyloučením či přímo vyloučeny v důsledku svého fyzického postižení. Tyto osoby obtížně získávají uplatnitelnost na trhu práce právě v důsledku své fyzické limitace. Sekundárně dojde i k odstraňování bariér rovnocennosti a přímé podpoře rovných příležitostí. Je reálným předpokladem, že se do různých klíčových aktivit zapojí minimálně 100 osob z cílové skupiny.

Cílem projektu je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučené z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobám blízkým se zdravotním hendikepem a dále přímo osob s tělesným zdravotním postižením či znevýhodněním na trh práce, a to za použití systémově provázaných aktivit v podobě cílené motivace, pracovní diagnostiky, krátkodobého vzdělávání v oblasti orientace na trhu práce, následných specifických rekvalifikací a vytvoření nových pracovních míst u spolupracujících organizací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. Osoby pečující o osobu blízkou 2. Osoby se zdravotním postižením