Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Množství a objem stanovených úkolů spojených s implementací oblastí 3.1 a 3.2  je značný a proto prostřednictvím externí firmy plánujeme realizovat některé činnosti, jedná se především o:

- kontrolu zpráv o zahájení projektů u grantových projektů, průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu u grantových a vybraných individuálních projektů a kontrolu souvisejících dokladů k monitorovacím zprávám.

- podporu příjemcům finanční podpory při zpracování a opravách monitorovacích zpráv

- účast na informativních seminářích s příjemci finanční podpory

- poskytování podkladů a informací k řádnému provádění kontrol projektů na místě

- poskytování podkladů vyžádaných ZS-odborem 22 nebo Řídícím orgánem

- archivaci kontrolované dokumentace atd.

Hlavním cílem projektu je řádné a kvalitní zajištění a podpora implementačního procesu v oblastech administrativních kontrol zpráv o zahájení projektů, průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv grantových a vybraných individuálních projektů.
Projekt nemá partnery.
Projekt bude zahájen v roce 2010 přípravou zadávací dokumentace a vyhlášením výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Externí administrátor zajistí plnění požadovaných činností nutných k zajištění kontinuální a efektivní administrace značného množství monitorovacích zpráv v určeném časovém období a tím zabezpečit plynulé čerpání finančních prostředků z OP LZZ bez zatížení ZS-odboru 22, které vzniká ve spojiotosti se zajištěním technicko - provozního zázemí a logistiky ze strany zaměstnavatele.
Prostřednictvím externího administrátora se zvýší personální kapacita potřebná pro kvalitní zvládnutí vybraných činností a zajistí se tak plynulý průběh všech administrativních činností.
Není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zprostředkující subjekt Předkladatelé a realizátoři projektů