Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Strategickým cílem společnosti je tvorba kvalitních staveb světové úrovně s využíváním nejnovějších poznatků.Prioritou je spokojenost zákazníka s důrazem na preciznost, kvalitu a termínovou kázeň. Těchto cílů chceme i nadále dosahovat pomocí kvalitní práce našich zaměstnanců.Cílem projektu je tedy prostřednictvím systematického vzdělávání posílit efektivitu služeb společnosti a zvýšit tak její inovační potenciál a konkurenceschopnost a to prostřednictvím zaměstnanců, kteří se těchto vzdělávacích aktivit zúčastní a budou tak lépe stimulovat jejich odborně - profesní růst. Společnost se orientuje ve vysocespecializované oblasti a tudíž i její zaměstnanci musí mít neustálý přehled, musí být proškoleni v těch nejaktuálnějších oblastech, rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci a nadále tak přispívat k rozvoji společnosti.

 
Stěžejním záměrem projektu je vzdělávání zaměstnanců v technologicky náročném oboru s cílem zvýšení jejich odbornosti a připravenosti na konkrétní pracovní úkony a možnost tvorby dokonalejších konstrukčních řešení. Společnost chce vzhledem k neustálým inovacím a modernizačním trendům v oboru zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, což v konečném důsledku přispěje k rozvoji podniku, přinese další možnosti modernizace řešení, posílí spokojenost vlastních zaměstnanců a zákazníků. Zmíněné faktory jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti podniku. Mezi dílčí cíle projektu patří: - Posílení vzdělávacího systému ve společnosti; - Využití potenciálů zaměstnanců; - Růst inovačního potenciálu a udržení pozice na trhu.
Realizace projektu byla zahájena počátkem roku 2014.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Vzdělávání je plánováno pro 30 zaměstnanců společnosti ULMA CONSTRUCCIÓN CZ s.r.o.