Veřejný detail projektu

Informace o projektu

PROJEKT NABÍZÍ DVA TYPY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ:

  1. Ucelený dlouhodobý vzdělávací cyklus manažerských dovedností o obsahu 200 hod. Cyklus obsahuje 12 dvoudenních tematických seminářů s jednodenním závěrečným hodnocením prací účastníků. Během dvouletého trvání projektu poběží celkem dva stejné dlouhodobé vzdělávací cykly (každý po 200 hod pro dvě různé skupiny účastníků). Zahájení dlouhodobého cyklu I. je na konci října 2013, zahájení dlouhodobého cyklu II. v březnu 2014. Účastníci, kteří úspěšně absolvují celý cyklus obdrží certifikát.

    Podmínky úspěšného absolvování dlouhodobého kurzu:- Minimálně 90% účast z celkové časové dotace kurzu.- Vypracování dvou případových studií a jejich obhájení.

  2. Šest samostatných dvoudenních školení zaměřených na nejžádanější témata z výše uvedeného dlouhodobého cyklu. Jedno školení je v délce 16 hodin. Tyto samostatné semináře jsou určeny pro zájemce, kteří si potřebují doplnit jen některá manažerská témata. Tyto kurzy proběhnou v závěrečné části projektu a to v roce 2015 od ledna do června. Nabídku kurzů zašleme na podzim 2014. V tuto chvíli se na ně nepřihlašujte.Podmínky úspěšného absolvování krátkodobého kurzu:- Minimálně 90% účast z celkové časové dotace kurzu.

VŠECHNY KURZY JSOU AKREDITOVÁNY MPSV A PRO ÚČASTNÍKY JSOU ZDARMA!

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT DO DLOUHODOBÉHO VZDĚLÁVACÍHO CYKLU (200 HODIN)?

Zájemce o účast v dlouhodobém vzdělávacím programu Cyklus I. a Cyklus II. žádáme o vyplnění krátkého dotazníku (www.partnersczech.cz) a spolu s motivačním dopisem (motivační dopis s osnovou v max. rozsahu 1 strany A4 by měl obsahovat: očekávání od vzdělávacího programu, popis toho, co mě dělá silným na místě, kde pracuji; jaké mám na tomto místě slabé stránky, co bych chtěl zlepšovat = vzdělávací potřeby) odeslat na níže uvedený kontakt.

Prosíme o zaslání dokumentů podepsaných uchazečem a oskenovaných na adresu alena.disha@partnersczech.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Na tuto adresu směřujte také své dotazy, nebo na telefon 734 833 432.

KRITERIA PRO ZAŘAZENÍ UCHAZEČŮ DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

  1. Zájemce musí splňovat podmínky pro cílovou skupinu (viz výše)
  2. Sídlo zaměstnavatele (poskytovatele sociálních služeb) musí být umístěno v rámci uvedených krajů.
  3. Pořadí přijetí přihlášek
  4. Maximálně 2 osoby z jedné organizace
Cílem projektu: je poskytnout vám, manažerům v sociálních službách ucelený akreditovaný cyklus vzdělávání a zlepšit tak vaše manažerské dovednosti, což přinese vyšší efektivitu a kvalitu práce ve vedení vašich organizací.
Projekt byl úspěšně dokončen v červnu 2015. Cíle projektu byly dosaženy.
Realizované kurzy: I. dlouhodobý kurz (200 hodin) – říjen 2013 – listopad 2014 II. dlouhodobý kurz (200 hodin) – březen 2014 – červen 2015 Krátkodobé kurzy: Hodnocení a motivace pracovníků (16 hodin) – březen 2015 Komunikace v týmu a řešení obtížných situací (16 hodin) – duben 2015 Řízení změn v organizaci (16 hodin) – květen 2015 Efektivita práce manažera a týmová spolupráce (16 hodin) – květen 2015 Vedení porad a složitých jednání (16 hodin) – červen 2015 Komunikace v týmu a řešení obtížných situací (16 hodin) – červen 2015 Monitorovací indikátory byly úspěšně naplněny: Počet podpořených osob – celkem Slíbená hodnota: 140 Dosažená hodnota: 124 (88, 5 %) Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem (ti, kteří získali osvědčení) Slíbená hodnota: 160 Dosažená hodnota: 170 (106,2 %) Toto jsou výsledky projektu v číslech. Projekt má především praktické výsledky ve zlepšení řízení organizací poskytujících sociální služby. Vedoucí pracovníci v sociálních službách dostali prostřednictvím kurzů manažerských dovedností nástroje k efektivnímu řízení finančních a lidských zdrojů ve své organizaci.Reakce našich účastníků najdete na našich webových stránkách www.partnersczech.cz.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

vedoucí pracovníci zaměstnanců dle § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (vedoucí organizace, vedoucí služby, oddělení, úseku apod.), zaměstnavatel musí být registrovanou sociální službou a musí být z těchto krajů: Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský.