Veřejný detail projektu

Informace o projektu

ZIMBO Czechia, s.r.o. se zabývá prodejem masa a masných výrobků, který vyžaduje řadu odborných znalostí jak z oblasti prodeje, zbožíznalství, péče o zákazníky i zboží, tak z oblasti logistiky, ekonomiky, práva, strategického řízení a controllingu. Právě tato témata bychom chtěli prostřednictvím projektu proškolit. Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci firmy. Vzdělání v současnosti probíhá ad hoc, dle potřeb cílové skupiny a je zaměřeno především na nové zaměstnance a jejich adaptaci. V poslední době však narážíme na limity v odborných dovednostech našich pracovníků. Náš vzdělávací systém jsme se proto rozhodli rozšířit a zkvalitnit právě tímto projektem.

Hlavní cíle projektu: - poskytnout odborné vzdělávání zaměstnancům společnosti ZIMBO Czechia, s.r.o. vztahující se k jejich současné nebo očekávané pracovní pozici - rozšířit a zefektivnit současný vzdělávací systém Těchto cílů chceme dosáhnout skrze tyto dílčí cíle: - rozšířit odborné vzdělávání a zahrnout do něj nové i stávající zaměstnance - zaměřit odborné vzdělávání především na problematiku prodeje, zbožíznalství, péče o zákazníky i zboží, logistiky, ekonomiky, práva, strategického řízení a controllingu
-
Na základě analýzy vzdělávacího systému jsme do projektu zahrnuli tyto programy: - odborné vzdělávání personálu prodejen pro prodavače a řezníky zaměřené na odborné prodejní dovednosti a péči o zboží - odborné vzdělávání vedoucích prodejen (logistika prodejny, řízení skladu, ekonomika prodejny, právní aspekty vedení prodejny, pracovní právo, merchendising a marketing prodejny, manažerské dovednosti - vedení prodejny a údržba pracovní strojů) - odborné vzdělávání oblastních vedoucích (lektorské dovednosti pro OV, finanční controlling, personální controlling, strategické řízení regionu, analýza trhu, manažerské dovednosti - vedení regionu, skladové hospodářství a právo státních institucí při provádění kontroly)
V rámci projektu plánujeme podpořit celkem 475 osob, plánovaný počet úspěšných absolventů je 428. V průběhu projektu bude vytvořen 1 nový produkt - Podnikový vzdělávací program pro zaměstnance.
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu vymezenou ve výzvě č. 94 - zaměstnance, a to od nižších pozic (personál prodejen) až po oblastní vedoucí. Do projektu budou taktéž v souladu s výzvou zařazeni zaměstnanci, spadající do věkové skupiny do 25 let a nad 50 let. Do vzdělávacích aktivit projektu bude zapojeno 475 zaměstnanců z celkového počtu 564 z těchto úrovní: oblastní vedoucí: 9 vedoucí prodejen: 46 personál prodejen: 420 Struktura dle věku a pohlaví Do 25 let: 59 / z toho žen: 53 25 ? 50 let: 324 / z toho žen: 267 nad 50 let: 92 / z toho žen 75