Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Záměrem projektu je podpořit pracovníky realizátora a partnerů projektu a zajistit pro ně možnost dalšího odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. V průběhu projektu budou pracovníci vzděláváni prostřednictvím účasti na akreditovaných kurzech a kazuistických seminářích. Projekt je realizován na území Zlínského kraje.

Cílem projektu je zvýšit potenciál pracovníků pro výkon jejich profese a prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb.
Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. a Sociální služby Uherský Brod, p.o.
Projekt probíhá v těchto fázích: 01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu 02 Odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 03 Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků 04 Kazuistické semináře 05 Vytvoření "Příručky dobré praxe" 06 Reporting a monitoring projektu 07 Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu
Prostřednictvím účasti na aktivitách projektu bude podpořeno celkem 45 osob. Konkrétním výstupem aktivit projektu bude vytvoření "Příručky dobré praxe".

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci realizátora a partnerů projektu - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci.