Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců společnosti BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů a jejich odoborné a IT vzdělávání. Na základě výstupů z motivačně hodnotících pohovorů a podnětů zaměstnanců byly vytvořeny tři klíčové aktivity. V rámci specifických klíčových aktivit bude realizováno 14 kurzů. V rámci obecných klíčových aktivit se uskuteční 4 kurzy.

V projektu bude kladen důraz na odborné znalosti a také na aplikovatelnost získaných poznatků do praxe.

Cílem projektu je rozvoj specifických a odborných dovedností 240 zaměstnanců společnosti BUZULUK a.s. v oblasti výroby unikátních pístních kroužků a gumárenských strojů a jejich odborné a IT vzdělávání. Zaměstnanci absolvují 14 specifických a 4 obecné kurzy.
Během měsíce února 2014 se bude konat výběrové řízení na dodavatele specifických klíčových aktivit. Zahájení kurzů je naplánováno na měsíc březen. Obecné vzdělávací aktivity se začnou školit v únoru po sepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. V posledním měsíci projektu (tj. březen 2015) budou uzavřeny všechny aktivity projektu.
Výsledkem projektu je odborné proškolení zaměstnanců společnosti. Nově získané znalosti povedou ke zefektivnění výrobních procesů a snížení ztrát z nekvality. U zaměstnanců doje k rozvoji odborných dovedností pro vývoj a výrobu pístních kroužků a gumárenských strojů. Zaměstnanci budou schopni zvládat náročnější aplikace. Tím bude posílena pozice u významných zákazníků.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Do projektu se zapojí celkem 240 zaměstnanců společnosti na různých pozicích ve všech oblastech výroby.