Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V průběhu projektu budou realizovány klíčové aktivity:?    Etická dilemata v sociální práci – rozsah 6 hodin, počet kurzů 18?    První pomoc pro pečující  – rozsah 6 hodin, počet kurzů 15?    Spolupráce s uživatelem sociální služby – rozsah 8 hodin, počet kurzů 15?    Zvládání problémového chování – rozsah 8 hodin, počet kurzů 7?    Odborné stáže – rozsah 8 hodin

Cíle projektu je prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů a odborných stáží: ? Zajistit lepší připravenost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se podílejí na přímé péči ? Prostřednictvím vzdělávání posílit kompetence při zvyšování kvality služeb ? Podpořit partnerství a neformální spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb
V projektu nejsou partneři.
Realizace akreditovaných vzdělávacích programů. Realizace odborných stáží ve vybraných zařízeních. Průběžný monitoring poskytovaného vzdělávání a jeho pravidelné vyhodnocování.
Realizace 55 odborných kurzů v rámci 4 akreditovaných vzdělávacích programů pro cca 705 účastníků.
Není plánována.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji.