Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Formou komplexního poradenského a vzdělávacího systému zvýšíme zaměstnatelnost osob z cílové skupiny. Pro klienty projektu jsou připraveny následující aktivity: motivační program zahrnující témata orientace na trhu práce a finanční gramotnosti, kurz základů IT, profesní rekvalifikační kurzy určené dle poptávky významných zaměstnavatelů. Po dobu účasti klienta v projektu bude každému zajištěn individuální poradce, který bude klientovi pomáhat ve výběru vhodné rekvalifikace, bude komunikovat s potenciálními zaměstnavateli ohledně NVPM a vyhledávat pro klienty volná pracovní místa. Motivující složkou je zajištění doprovodných a podpůrných opatření - příspěvky pro zaměstnavatele na nově vytvořená pracovní místa, příspěvek na stravné, cestovné a zdravotní potvrzení Nespornou výhodou bude plánovaná realizace aktivit co nejblíže místa bydliště klienta a zajištění kyvadlové dopravy na kurzy. Projekt je připraven pro 100-108 osob (9 turnusů).

 

Projekt si klade za cíl snížit nezaměstnanost osob z cílové skupiny. Rozšířit jejich kvalifikaci a zjednodušit dojíždění na aktivity (pomocí zajištění kyvadlové dopravy). Posílit aktivní politiku zaměstnanosti v souladu s výzvou č. 74 v rámci oblasti podpory 2.1 OP LZZ. Projekt zahrnuje komplexní vzdělávací program, který pomůže osobám z CS získat a rozvíjet znalosti, jež jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Po celou dobu účasti v projektu bude klientům nápomocen Individuální poradce, jehož hlavním úkolem bude pomoci klientům nalézt vhodné zaměstnání a motivovat je ke vzdělávání a návratu na trh práce. Předpokládáme, že se podaří zaměstnat minimálně 25% klientů projektu.
V současné době se připravuje realizace I. turnusu projektu. Vzdělávací aktivity budou zahájeny začátkem měsíce května.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců na některém z kontaktních pracovišť úřadů práce okresů Plzeň sever nebo Plzeň jih.