Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je realizován prostřednictvím klíčových aktivit:

- nábor a pracovní a bilanční diagnostika cílových skupin s cílem zjistění pracovních a osobnostních předpokladů kombinací psychologicko-diagnostických testů

- soubor poradenských a motivačních aktivit, semináře o trhu práce, individuální poradenství

- rekvalifikační vzdělávání

- tvorba nových pracovních míst, umístění uchazečů na nová pracovní místa, adaptační podpora

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost cílových skupin v Moravskoslezském kraji, konkrétně v mikroregionech okresu Karviná. Projekt podpoří 40 osob ohrožených na trhu práce a nabídne komplexní podporu a individiuální přístup. 5 osob se zúčastní rekvalifikačních kurzů dle kvalifikačních potřeb a identifikovaných pozic a 15 osob bude umístěno na nové pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků.
nerelevantní
Projekt byl zahájen náborem cílových skupin a oslovením potenciálních spolupracujících organizací. Byly osloveny neziskové organizace s vazbou na cílovou skupinu projektu, byla připravena inzerce v tisku a na webu. Byly vytvořeny webové stránky projektu (www.zacileno.cz) a projektové letáky, které jsou šířeny v tištěné i v elektronické formě. Připravovány jsou náborové semináře a zároveň již probíhá plánování bilančních a pracovních diagnostik a poradenských seminářů. Přímé oslovení zaměstnavatelů v okrese Karviná probíhá s cílem zajištění tvorby pracovních míst pro podpořené osoby.
Plánované výsledky projektu: - 40 podpořených osob - 4 úspěšní absolventi rekvalifikačního vzdělávání - 15 nových pracovních míst
nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby ohrožené na trhu práce, uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání registrovaní na ÚP jako zájemci nebo hledající pracovní uplatnění bez registrace na ÚP, osoby do 25 let věku a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Územně - okres Karviná