Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Tento komplexní projekt je zaměřen na specifické vzdělávání zaměstnanců firmy R.O.K. 93 v budování tepelných rozvodů v tzv. předizolovaných potrubních systémech. Systém předizolovaného potrubí je progresivní způsob budování rozvodů pro bezkanálové a nadzemní rozvody tepla, chladu, pitné vody, kondenzátu a jiných médií. Montážní i izolační metody předizolovaného potrubí jsou specifické už od prvotní manipulace a skladování, přes vlastní montáž a ukládání potrubí do výkopu až po izolování, drátkování alarm systémem a zasypávání.

Hlavním cílem projektu je posílení specifické kvalifikace a know-how zaměstnanců podniku R.O.K. 93 spol. s.r.o. v oblastech specifických montážních, izolačních a spojovacích metod předizolovaného potrubí. K dalším cílům patří přispění ke kvalitnější a efektivnější obsluze speciálních zařízení, snížení chybovosti práce, posílení vnitrofiremní adaptability a flexibilnější reakce na zakázky či posílení obecných PC dovedností. Nedílnou součástí projektu je zakomponování komplexního specifického vzdělávacího programu do stávajícího podnikového systému vzdělávání.
Tento projekt nemá partnery.
Pro dosažení cílů vybraní zaměstnanci absolvují kurzy soustředěné do 2 programů specifického vzdělání, orientovaných na posílení specifické kvalifikace zaměstnanců v oblastech montážních a izolačních a spojovacích metod předizolovaných potrubních systémů, a 1 programu obecného vzdělávání, zaměřeného na posílení znalostí práce s uživatelskými PC programy.
Realizací takto komplexního projektu specifického vzdělávání dojde k progresivnímu zlepšení ovládání speciálních strojů a montážních, izolačních a spojovacích metod předizolovaných potrubních systémů, zdokonalení PC dovedností zaměstnanců a zlepšení vnitrofiremní zastupitelnosti, dojde ke zvýšení kvality práce, zkrácení dodacích lhůt a možnosti žadatele vyhovět náročnějším požadavkům zákazníků.
Tento projekt není zaměřen na mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu představuje celkem 27 zaměstnanců: 12 dělníků, 3 manažeři, 6 THP a 6 administrativních pracovníků, jež se zapojí osobní účasti ve vzdělávacích programech. Z hlediska skupin ohrožených na trhu práce se jedná o : 4 ženy, 2 os do 25 let a 6 os nad 50 let.