Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 Předmětem projektu je:

 

- realizace 9denního motivačně-vzdělávacího programu pro CS v celkem 3 bězích/opakováních s min. 18 účastníky v souladu s metodikou vyvinutou v dřívějších projektech žadatele (KA 1),

 

- nabídka individuálního poradenství, konzultací pro všechny účastníky a nabídka profesního/kvalifikačního vzdělávání pro min. 5 účastníků (KA 2),

 

- tvorba min. 10 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem (KA 3).

Strategickým cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a podpořit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na specifickou cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují. Strategický cíl bude naplněn prostřednictvím těchto specifických cílů: CÍL 1 Zvýšit klíčové kompetence a poskytnout doprovodné služby min. 18 osobám z CS projektu CÍL 2 Podpořit zvýšení kvalifikaci min. poloviny podpořených osob, tzn. 5 účastníků z cílové skupiny CÍL 3 Podpořit zaměstnanost osob z CS prostřednictvím podpory tvorby min. 10 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem.
projekt nemá partnery
Projekt byl zahájen 1. 11. 2014 a v rámci prvního monitorovacího období byly realizovány přípravné práce související s rozjezdem projektu. Následně byl zahájen nábor účastníků projektu a oslovování zaměstnavatelů s nabídkou zapojení do realizace projektu.
Plánované výsledky projektu jsou: - min. 18 podpořených osob z CS zapojených do realizace projektu, - min. 21 úspěšných absolventů kurzů (16 x motivačně-vzdělávácí program, 5 x profesní vzdělávání), - min. 10 vytvořených pracovních míst se mzdovým příspěvkem = tzn. 55,56 % účastníků projektu.
Mezinárodní spolupráce není součástí projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Do aktivit projektu se zapojí celkem min. 18 osob závislých na návykových látkách po jejich resocializaci (využívaly nebo využívají různých forem integračních služeb) a dále potřebují pomoc ve více oblastech života v souvislosti s plnohodnotným vstupem na trh práce. Cílová skupina projektu bude získávána zejména z řad klientů Renarkon a dále také ve spolupráci s dalšími sociálními NNO v Ostravě a okolí.