Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt organizace Centrum služeb Slunce všem v Unhošti reaguje na potřebu dalších investic do vzdělání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří zabezpečují celou řadu činností organizace:

- provoz denního stacionáře,

- odlehčovací služby,

- pečovatelské služby,

- provoz sociální terapeutické dílny,

- zabezpečení chráněného bydlení,

- správa domova pro osoby se zdravotním postižením,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se speciálními potřebami,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- osobní asistence.

 

Projekt potrvá 22 měsíců. Obsahuje celkem 16 vzdělávacích kurzů v délce 326 hodin. Potřebnost školení byla ověřena prostřednictvím osobních pohovorů a také formou dotazníkového šetření. Díky realizaci projektu budou mít 3 pracovníci možnost získat novou kvalifikaci pracovník v sociálních službách. 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace 27 pracovníků organizace, tak aby došlo k dalšímu zvýšení kvality péče, implementaci nových postupů a technik do praxe, zvýšení odbornosti pracovníků při péči o osoby se zdravotním handicapem, zlepšení kultury organizace a byla celkově posílena motivace pracovníků dále pracovat na vlastním rozvoji.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám