Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na pokračování a rozšíření systému vzdělávání pro zaměstnance společnosti LIKOV s.r.o., a to především v odborném zaměření jejich práce. V rámci projektu jsme umožnili našim zaměstnancům prohloubení, rozšíření a širší nabídku odborného vzdělávání, než byla realizována v předcházející dotační době. Šlo zejména o rozšíření vzdělávání v oblasti ekonomické, technické a obchodní. 

Nový systém vzdělávání je založen na:

- rozšíření odborného vzdělávání – účetní, odborný technický pracovník

- výběru školení cíleně dle pracovních pozic

- vzdělávání v aktuálních trendech - IS

Díky své účasti na vzdělávacích aktivitách zaměstnanci si prohloubili nebo získali nové dovednosti v těchto oblastech:

- jazykové dovednosti pro komunikace se zahraničními zákazníky   

- efektivní kontakty se zákazníky, obchodní dovednosti a marketing  

- efektivní řízení nákupního oddělení

- logistika nákupu a řízení zásob, výroby, distribuce a skladování

- školení v oblasti novinek v účetní, daňové a právně legislativě

- rozšiřování znalostí v oblasti bezpečnosti práce pro řidiče VZV, práce na elektrických zařízeních, při obsluze a práci na zdvihacích zařízeních, při práci na tlakových nádobách a při práci na otopných soustavách.

Potřeba rozvoje profesního vzdělávání v plánovaném rozsahu je nezbytná z důvodu udržení konkurenceschopnosti firmy, neustále se měnících technologií i materiálů v přenosu dat i zvyšujícími se nároky zákazníků. Konkrétní potřeby zaměstnanců pak vyplynuly z průzkumu mezi zaměstnanci, z osobních konzultací s vedoucími pracovníky, stávajících profilů pracovních pozic, z koncepce společnosti na další období i ze stavu trhu.

Cílem projektu bylo upravit a zdokonalit stávající vzdělávací systém ve společnosti tak, aby vznikl komplexní program odrážející potřeby odborného rozvoje zaměstnanců. Současně aby tento systém byl dlouhodobě výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro společnost. 

Cílem projektu bylo skrze rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců udržet současnou konkurenceschopnost podniku na trhu a dále rozvinout jeho potenciál v zemích, kde společnost žadatele výrobu či export zahájila
Projekt byl realizován bez partnerů.
Průběh projektu byl bezproblémový. Realizaci projektu organizačně zajišťoval manažer projektu ve spolupráci s koordinátorem projektu a s finančním manažerem projektu.
Do projektu bylo zapojeno celkem 120 zaměstnanců a úspěšně proškolených za celou dobu projektu bylo celkem 357 osob.
V rámci projektu neprobíhala mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti LIKOV s.r.o.