Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Pro kvalitu výrobků a efektivnost výroby, hospodárné a efektivní řízení a celkový chod společnosti jsou jednou z klíčových oblastí dostatečné dovednosti a znalosti samotných zaměstnanců. Společnost Europasta SE v minulých letech investovala vysoké finanční prostředky do svého růstu a nových technologií, možnosti rozvoje vzdělávání zaměstnanců tak byli finančně omezené.

 

 

Inovace a rozšíření vzdělávacího systému o odbornou přípravu v oboru potravinářství, zavedení metod průmyslového inženýrství, včetně realizace nových vzdělávacích programů dle identifikovaných vzdělávacích potřeb je tak logickým krokem pro upevnění postavení a konkurenceschopnost naší společnosti, ale i pracovního uplatnění a možnosti stálého zaměstnání pro samotné zaměstnance.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Vzdělávání:

- doplnění znalostí zaměstnanců výroby o odborné znalosti z potravinářství, posílení efektivních metod práce,

- obnovení/rozšíření kvalifikace technických pozic zaměstnanců z řad údržby, logistiky a seřizovačů,

- rozvoj odborných, na jednotlivé pozice vázaných znalostí zaměstnanců z řad specialistů, administrativy a top managementu.

Vzdělávací systém:

- vytvoření nových učebních podpor v podobě 4 školících filmů

- začlenění vzdělávání v metodách průmyslového inženýrství

 

Obecné:

- podpořit zaměstnance na současných pracovních místech, jejich profesní růst a možnost širšího uplatnění

- zvýšit kvalitu výrobků, efektivitu výroby

- zefektivnit řízení a vedení společnosti

- inovovat systém vzdělávání

- zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců

- podpořit konkurenceschopnost a růstu společnosti

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnění znalostí zaměstnanců výroby o odborné znalosti z potravinářství, posílení efektivních metod práce Obnovení/rozšíření kvalifikace technických pozic zaměstnanců z řad údržby, logistiky a seřizovačů Rozvoj odborných, na jednotlivé pozice vázaných znalostí zaměstnanců z řad specialistů, administrativy a top managementu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří vybraní zaměstnanci společnosti Europasta SE. Z hlediska struktury zasáhne vzdělávací program zaměstnance napříč všemi úrovněmi společnosti od dělníků po top management.