Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Realizace projektu a jeho obsah navazují na úspěšně realizovaný projekt Vzděláváním až na vrchol (CZ.1.04/1.1.02/23.00605) zaměřený na vzdělávání zaměstnanců z řad středního a vrcholového managementu společnosti s původním názvem RP Komponent s cílem vybudovat a rozvinout jejich klíčové dovednosti.

Stávající projekt "Odborné vzdělávání společnosti RP Climbing s.r.o." vychází ze vzdělávacích potřeb našich zaměstnanců a dlouhodobých cílů společnosti. Jeho realizace napomůže udržet a rozvinout kvalifikaci našich klíčových zaměstnanců v oblastech, které opravdu ke své činnosti potřebují.

Hlavním přínosem projektu je skutečnost, že dodržuje systematický charakter vzdělávání, tj. vychází z potřeb organizace a zaměstnanců a směřuje k naplnění našich cílů dlouhodobých cílů.

Potřeba jeho realizace však vznikla i díky změně filozofie řízení důsledkem dynamického vývoje v uplynulých letech a s nástupem ekonomické krize, kterou musíme brát v potaz. Aby probíhající změny i nadále pozitivně ovlivňovaly chod firmy, je třeba komplexně a systematicky rozvíjet naše znalosti a dovednosti v oblastech, které považujeme za důležité, nebo v nich máme rezervy.

Hlavní témata, která chceme projektem řešit:

A) Nedostatečnou optimalizaci našich zdrojů

B) Neaktuálnost znalostí v oboru financí, účetnictví a controllingu

C) Naplnění cíle zvýšení exportu a tržeb

D) Potřebu rozšíření kvalifikace v oblasti správy sítí a ICT

E) Získat přehled o problematice rovných příležitostí

F) Udržet naši kvalifikaci v znalosti cizího jazyka

 

Způsoby, díky kterým toho dosáhneme:

ad A) KA1 - Odborné vzdělávání v oblasti optimalizace výrobních a nevýrobních procesů

ad B) KA2 - Odborné vzdělávání v oblasti financí, účetnictví, HR

ad C) KA3 - Odborné vzdělávání v oblasti nákupu, prodeje a marketingu

ad D) KA4 - Odborné vzdělávání IT - správa sítě

ad E) KA5 - Rovné příležitosti žen a mužů

ad F) KA6 - Odborné vzdělávání v projektovém řízení

ad G) KA7 - Odborný anglický jazyk

Realizace projektu je tak přínosná a potřebná vzhledem k naplnění vzdělávacích potřeb všech našich zaměstnanců a k naplnění cílů a strategií našeho podniku.

Cíle projektu: - proškolit 30 osob v oblastech, které opravdu potřebují - implementovat vzdělávací plán školení a kurzů, který umožní zaměstnancům prohloubit znalosti z oblasti projektového řízení (management vývoje kvality, prodeje) - naučit se optimalizovat výrobu a služby (střední dílenský management, nákup, prodej, logistika, účtárna, seřizovači, sklady) - aktualizovat naše znalosti z oblasti účetnictví, controllingu a legislativy (účetní, finanční účetní, controlling) - rozšířit znalosti a dovednosti z oblasti nákupu a prodeje, speciálně mezinárodního (nákupčí) - udržovat jazykovou znalost našich zaměstnanců (pracovníci obchodu) - rozšířit naše znalosti a dovednosti z oblasti správy IT sítí a kancelářského software a seznámení s možnostmi a funkcemi AutoCADu pro nováčky
Realizace projektu byla zahájena k 1. 5. 2013. Projekt je zaměřený na vzdělávání klíčových zaměstnanců naší společnosti, s důrazem na využití jejich potenciálu a zvýšení jejich kvalifikace a adaptability. Projekt jako takový navazuje na výsledky a zjištění, která přinesl námi úspěšně realizovaný projekt Vzděláváním až na vrchol (CZ.1.04/1.1.02/23.00605). V úvodu jeho realizace bude provedeno výběrové řízení na dodavatele některých klíčových aktivit a výběr dodavatelů aktivit nepodléhajících výběrovému řízení dle metodiky.
Realizací projektu dosáhneme důkladného proškolení 30 pracovníků firmy a vytvoření komplexní strategie vzdělávání, jakou dnešní těžká doba potřebuje. Cílem je nejen zvýšit kvalifikaci, adaptabilitu zaměstnanců a podpořit profesní rozvoj zaměstnanců, ale prostřednictvím kvalitních vzdělávacích aktivit vytvořit dlouhodobě udržitelnou atmosféru vzájemné interakce a motivace, která se nám pomůže k zachování dlouhodobé prosperity.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou je 30 zaměstnanců společnosti. Účastníci projektu budou kromě prospěchu ze vzdělávání a větší možnosti kariérního růstu motivováni také finančně na základě výše pohyblivé složky mzdy, závislé na kvalifikaci,osobnostním růstu a celkových dosažených výsledcích v rámci organizace.