Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Vzdělávací projekt byl sepsán na základě vzdělávacích potřeb zaměstnanců. V projektu jsou zahrnuty kurzy, které chtěli zaměstnanci absolovat již dříve, ale neúčastnili se jich z důvodů finančních a organizačních. Zaměstnanci sami vytvořili seznam 25 kurzů, které by chtěli absolvovat, aby si tím zvýšili svou odbornost. Vzdělávací kurzy budou probíhat pro zaměstnance Charity Frýdek-Místek ve Frýdku-Místku a pro zaměstnance Charity Ostrava v Ostravě vždy mimo budov Charit. Realizace mimo pracoviště mají zajistit lepší koncetraci a omezit riziko vlivu běžných pracovních povinností na účast v kurzu.

Cílem projektu je zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků Charity Frýdek-Místek a Charity Ostrava při jejich práci s klienty v sociální oblasti.
Charita Ostrava
Projekt bude realizován od 10/2013 do 6/2015. Vzdělávací aktivity by měly být ukončeny do 31.5.2015. Během této doby proběhne realizace 25 vzdělávacích kurzů i v několika bězích.
Projekt je v začátku realizace.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách Charity Frýdek-Místek a Charity Ostrava