Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost poskytovaných soc. služeb a přispět tak k naplnění cíle podpory: efektivnímu soc. začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Prostor chce tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím systematického vzdělávání svých pracovníků.

V rámci projektu proběhnou čtyři klíčové aktivity zahrnující i závěrečnou evaluaci vzdělávání, kdy vznikne dokument obsahující souhrn a doporučení pro další rozvoj pracovníků Prostoru i jeho soc. služeb.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost poskytovaných soc. služeb a přispět tak k naplnění cíle podpory: efektivnímu soc. začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. O.s. Prostor chce tohoto cíle dosáhnout především prostřednictvím systematického vzdělávání svých pracovníků. Dojde tak ke zvýšení odbornosti a kompetencí zaměstnanců, jejich profesionality a schopnosti poskytovat soc. služby s vysokým standardem kvality. Cíle projektu jsou: - kvalitní vzdělání pracovníků v soc službách a soc. pracovníků - zvýšení efektivnosti a standardů kvality všech poskytovaných soc. služeb - zvýšení efektivity řízení organizece a jejích zaměstnanců v návaznosti na vzdělávání vedoucích - zvýšení přidané hodnoty soc. služeb pro klienty
V rámci projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity. V první aktivitě proběhne odborné vzdělávání pracovníků Prostor Plus v akreditovaných kurzech. Vzdělávat se budou vybraní pracovníci působící v soc.službách. V druhé aktivitě jsou naplánovány týdenní výměnné odborné stáže se zapojenými organizacemi (jedná se o NNO). Třetí aktivita zahrnuje odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Prostoru. Vzdělávat se budou manažeři a vedoucí pracovníci v soc. službách.
Vzděláváním vedoucích pracovníků společně s odborným vzděláváním pracovníků v soc. službách a soc. pracovníků dojde díky projektu k výraznému zlepšení poskytovaných služeb a také k jejich větší kapacitě - pomoc se dostane k více klientům.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Prostor Plus, o.p.s. a spolupracujících organizací. Jedná se o sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.