Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pomoc rodičům po rodičovské dovolené do jednoho roku po jejím ukončení. Jedná se o rodiče, kteří jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání. Cílová skupina z řad uchazečů nebo zájemců o zaměstnání se zúčastní v rámci klíčových aktivit projektu výběru účastníků, pracovní diagnostiky, motivačních aktivit, vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a poradenství. Vzdělávací programy a rekvalifikační kurzy budou realizovány podle individuálních potřeb cílové skupiny. V případě potřeby mohou zájemci z cílové skupiny využít příspěvek na hlídání dětí, na stravu a veřejnou dopravu. Pro cílovou skupinu bude po skončení projektových aktivit důležité začlenění do pracovního procesu.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří jsou rodiči po rodičovské dovolené do jednoho roku po jejím ukončení.
Projekt je realizován bez partnera.
Aktivity projektu: - výběr účastníků do projektu - pracovní diagnostika a individuální plán aktivit - motivační aktivity - vzdělávací program - modul Komunikační a prezentační dovednosti - vzdělávací program - modul PC dovednosti - rekvalifikační kurzy - poradenství, zprostředkování zaměstnání a podpora tvorby pracovních míst - doprovodná a podpůrná opatření - administrace a řízení projektu
Projektem bude podpořeno 42 osob, přičemž minimálně pro 14 z nich bude zajištěno pracovní uplatnění.
Ne.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Uchazeči/uchazečky o zaměstnání Zájemci/zájemkyně o zaměstnání