Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt "Srdce na dlani-ruku v ruce na trh práce" pracuje se dvěma cílovými skupinami tak, aby se navzájem podpořily při integraci na trh práce-mladé osoby do 25 let s nízkou úrovní kvalifikace a osoby pečující o osobu blízkou.

Projekt je komplexně vyškolí ve dvou liniích. Mladé kurzem práce v sociálních službách tak, aby mohli vypomáhat v rodinách, kde pečují o svého příbuzného a pečující osoby vybaví klíčovými znalostmi a uvolní jim ruce pro pracovní trh.

Rekvalifikací  osob do 25 let na základy práce v sociálních službách  získá druhá skupina čas a možnost vzdělávání pro vstup na pracovní trh popř. se sebezaměstná.

1. Zvýšit kvalifikaci cílových skupin mladých osob bez vzdělání základy v oblasti ošetřovatelství 2. Umožnit praktickou profesní realizaci cílové skupiny mladých osob v rodinách, kde pečují o blízkého 3.Zajistit funkční spolupráci obou cílových skupin projektu 4. Podpořit uplatnění cílových skupin osob pečujících na trhu práce (PC znalosti, pomoc cílové skupině mladých, integrace do dění mimo domácnost formou řady projektových aktivit, seminářů, workshopů) 5.Přispět k trvalému pracovnímu uplatnění cílových skupin 6. Umožnit vzdělávání a komunikaci cílových skupin moderní formou (webovou portál, b-learning) 7. Zvýšit šanci sociální inkluze formou účasti cílových skupin v komplexně pojatém projektu
nejsou
OD ledna 2012 do konce srpna 2012 probíhaly jednak motivační kurzy, a následně profesní poradenství pro 90 osob, zapojených v projektu. Celkem 9 běhů po 10 účastnících. Každý účastník obdržel závěrečnou zprávu o svém osobním pracovním profilu. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách probíhá od 8.10. do 8.11.2012 v Ostravě-Zábřehu. Kurzu se účastní 20 osob z cílové skupiny mladí do 25 let a 5 osob z cílové skupiny péče o osobu blízkou. Výuka včetně praxe probíhá denně. V listopadu 2012 budou zahájeny PC kurzy pro cílovou skupinu péče o osobu blízkou formou b-learningu tzn. kombinací e-learningové výuky a setkání s lektorem.
Do projektu bude zapojeno 90 osob, motivuje 90 osob, vyškolí 40 lidí a integruje cca 15 osob na trh práce
není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. mladí lidé do 25 let s nízkou úrovní kvalifikace 2. osoby, pečující o osobu blízkou